Category: Viktminskning

Alzheimers gnagare tillväxter kan skapa

Efter att ha tillbringat ett år i laboratoriet hos Rob Wainford, professor i oftalmologi och visuell neurovetenskap vid Baylor, identifierade Baylor-forskargruppen AP129 som den genetiska skyldige bakom utvecklingen av Alzheimers sjukdom.
Wainford kallade AP129-mutationen som en avvikelse och sa: “Det är också viktigt att komma ihåg att detta är en genetisk försämring, inte en neurologisk störning.
Under ett mikroskop uppvisar ALD inte de neurotoxiska mutationerna som finns hos Alzheimers patienter och kan vara mycket yngre än vad som annars skulle vara fallet, säger forskarna.
“Trots detta vet vi att ALD började förändras hos denna patient när hon växte upp i USA, vilket kunde ha gjort ALD mer malign.”