Minska dagliga kaffedrickares risk för osteoporos

Eftersom fetma ökar i USA har forskning visat ett behov av att minska riskerna för tibiafrakturer. För att uppnå detta mål har forskare från Northwestern Medicine och Mayo Clinic identifierat tre livsstilsinterventioner som kan minska risken för frakturer: minska rött kött, öka vattenintaget och minska alkoholen.

Forskningen publicerades i Journal of Clinical Nutrition.

“Vi vet att kalcium och D-vitamin är fördelaktiga för osteoporos men det finns ingen kalciumersättningsterapi tillgänglig idag”, säger huvudförfattaren John Sink, en klinisk forskare vid Institutionen för kinesiologi vid Northwestern University Feinberg School of Medicine.

“Rött kött är mycket högt i kalcium medan vattenintag och alkoholintag är lågt. Dessa näringsämnen är viktiga för benhälsan, men eftersom de kan absorberas genom livsmedelsförsörjningen hjälper de till att förhindra osteoporos, vilket är den vanligaste osteoporosen i USA, säger Sink.

Sink och kollegor skrev tidskriftspapperet för sin väletablerade webbplats, theKneeOsteoporosis.org. Tre livsstilsinterventioner utformade för att sänka rött och bearbetat köttintag, minska alkoholintaget och som syftade till att förbättra latinos genom att öka vattenintaget tillämpades på 3 125 icke-rökare som följdes i 13 år.