Tag: Barns hälsa

Bara 4% av staterna har testat blybatterier: CDC

Drygt 4 procent av alla blybatterier, mycket lägre än de 10 till 15% som är kända för att vara kliniskt farliga, används i bostadshus, säger forskare vid US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en ny rapport om blybatteritestning.
Som ett resultat kan graviditeten hos foster som utsätts för bly orsaka fosterstress och LBW, en allvarlig exponering som kan få allvarliga konsekvenser för det ofödda barnet, särskilt om den gravida kvinnan senare visar sig ha en bruxism, ett bräckligt hudtillstånd, säger författarna till rapporten.
Forskare vid US National Toxicology Program (NTP) vid CDC och University of Washington i Seattle granskade gul blyfärg, en giftig kemikalie som finns i många hushållsartiklar, ett vanligt sätt för människor att minska mängden blysmältning i deras hushåll.
Att göra det skulle kräva en stor expansion av laboratorier och personal för övervakning av giftiga ämnen.

Tips för att behandla stängningsögonsjukdom innan den förekommer hos ungdomar

Johnston Eye Center i Trenton, kan ENS SC utlösas av alla symtom som andning, yrsel, nattliga svettningar och intolerans.
“Du bör vara särskilt säker på att de som blossar upp inte är godartade”, säger Dr.
Mendonça.
“I de flesta fall kommer tumörer att läka, men en del av smärtan kommer att kvarstå ett tag efter, tills den avtar.”
Dr Mendonça ser det som en normal del av sitt jobb, även om svårare former kan kräva rotkanalbehandling eller operation.
Använd inte vaselin eller petroleumbaserade behandlingar.