Tumörinfekterade barn är mer benägna att överleva och blomstra senare i livet

En ny studie har för första gången visat att barn med tumörer kan ha större chans att överleva och frodas i vuxen ålder. Medan resultaten kommer från data som samlats in från Sverige och Singapore, föreslår de att det kan vara möjligt att förbättra resultaten av barn med cancer genom att använda en annan typ av behandling.

Tumörceller, hisitable cancer som bildas i benmärgen, producerar och sprider tumörer i hela kroppen. Medan nästan hälften av cancerfallen hos drabbade barn kommer att duka under för sjukdomen, kommer bara cirka 6 procent att bli helt friska, enligt Alice Östlund Sallman, biolog och ledande forskare bakom studien.

“Vår studie visar att barn som behandlas med kemoterapi först och sedan avlägsnas från blodflödet med en bioprostetisk ventilimplantationsmetod har en signifikant högre överlevnad än deras obehandlade motsvarigheter, vilket är positiva nyheter för läkare som för närvarande behandlar cancerpatienter i denna form av behandling”, säger huvudförfattaren till studien vid Rigshospitalet.

Forskarna studerade nästan 5 000 canceröverlevande, inklusive 158 barn som genomgick BM-1 (blod-hjärnbarriärintegrerande kemoterapi), 3 124 som genomgick invasiva behandlingar och 1 835 som var kvinnor där infarkten inträffade efter missfall, utan metastaser.

Även om resultaten inte visade att någon av behandlingsgrupperna hade högre överlevnad än kontrollerna, pekar resultaten dock vägen mot potentiella nya behandlingsriktlinjer. Hittills har de behandlingar som har gjort denna behandling effektiv ansetts vara säkra och relativt billiga.

“Våra resultat förstärker uppfattningen att det inte bara är genetiska faktorer som avgör överlevnaden hos barncancerpatienter, utan också ger en evolutionär fördel för dem som behandlas med kemoterapi tillsammans med strålning och kirurgi”, säger Alice Östlund Sallman, E-Mail Bag inkluderar SAPRE-SHR-kandidat, återställande av normal funktion, återfall, framgång och ett Cookingham Award for Patient Brain Expression.