Cancer är inte mer immun mot förändringar i muskelmassa än andra cancerformer, visar studie

Greenville, NC – 14 mars 2019 – När cancerceller multiplicerar i ens muskel aktiveras deras gener, vilket ökar muskelmassan och gör den tyngre men mer hållbar än andra typer av muskler, inklusive levern och sköldkörteln. Forskare från University of North Carolina Greenville respektive University of California San Francisco ville avgöra om muskelhypertrofi tillät cancer att spridas i kroppen.

NECKLESVILLE, N.C. – Bröstcancer och prostatacancer har ökat tumörtillväxten i det kvinnliga reproduktionssystemet. En ny studie ledd av forskare vid UNC School of Medicine fann att storleken på en kvinnas bröst kan påverka hur effektivt hennes cancer kan förhindras från att växa genom att svara annorlunda på behandling än andra former av hormonkänslig bröstcancer. Nekroplasticitet, ofrivillig muskelcellsförlust orsakad av inkilterstrukturer i både bröstcancer och prostatacancer, kan förekomma i kombination med andra cancerformer. Forskning har visat att sköldkörtelcancer – när sköldkörteln inte kan reagera effektivt på hormoner – kan leda till neoplasi, eller bildandet av nya cancerområden i den avlägsna körteln.

Många vårdgivare har förespråkat att bättre behandlingar riktade mot hjärnan, särskilt antiendokrina terapier, ska användas med samma frekvens som hormonresistent bröstcancer. Men samma riktlinjer som rekommenderar selektiva hormonreceptorterapier och införlivandet av CAR-T för metastaserad behandling av hormonkänslig bröstcancer nämner inte specifikt muskelhypertrofi som en potentiell biverkning av hormonkänslig bröstcancerbehandling.

Denna studie på gnagare visar något annat. Med hjälp av encells-RNA-sekvensering kunde forskarna inte bara bestämma den övergripande rollen för bröstcancer i neoplasi i en musmodell utan också bestämma att när tumörer expanderade i muskeln, hittades den patogenen i benmärgen. På samma sätt bidrog inte en “bröstcancerkaskad” som följde på exponering för hormonspecifika behandlingar till en typ av neoplasi i gnagarmodellerna.


I framtiden hoppas forskarna kunna bekräfta sina fynd och få insikt i en okänd roll som cancermetastasering spelar vid neoplasi. I sina kommentarer erkänner forskarna också ansträngningarna för att musmodellen på grund av den tid som krävs och det lilla antalet djur. Eftersom mössen inte opererades in till människor får forskarna inte prata om hur de går tillväga för att fixera muskeln, eller om sina förhoppningar om att hitta objektiva svar på dessa frågor.