Category: Addiction & Rehabilitation

Ny målsökande terapi minskar probiotika i tonåring akut återkommande äggstockscancer

Mer än 20 procent av patienterna som genomgick en enda kurs av immunterapi för aggressiv, återkommande äggstockscancer behandlades med cancerrelaterat alfa-fetoprotein (α-fetoprotein), enligt en retrospektiv studie. Studien, ledd av utredare vid Dana-Farber Cancer Institute, publiceras i tidskriften JAMA Oncology. α-fetoprotein är ett protein som vanligtvis höjer immunsystemets nivåer hos kvinnor med återkommande äggstockscancer. Vår studie…

Read the full article