Category: åldras väl

Storbritanniens dödstal för coronavirus stiger till mer än 50 000

Vägtullen under de senaste veckorna steg kraftigt efter ett brant fall, till nivåer på 9 000 den 29 februari, eftersom den varierade från cirka 5 600 den 20 juni till 10 900 den 11 april.
Nedgången drevs av en kraftig ökning av dödsfall på sjukhus och intensivvårdsinläggningar, men inte bara bland dem med underliggande hälsotillstånd.
Det inkluderar inte de 574 personer i intensivvård i samhället som dog till följd av att de diagnostiserades sent på grund av brist på medel.
Storbritannien, som har den sjätte högsta registrerade dödssiffran i världen, har för närvarande totalt nära 5 miljoner.
De som uteslutits från regeringens nuvarande vägledning skulle ha getts tidigare i veckan.
Regeringen uppmuntrar också flygplatser att ändra sina flygscheman så att deras flygningar går från hytter.