Category: Apotek

För tidig utlösning tips – be dig inte att vara en 30 sekunders sexmissbrukare på 5 minuter! – Lär dig mer om det!

När du tar Cialis Generic, Det är viktigt att vara medveten om potentiella interaktioner med andra läkemedel. Vissa läkemedel, såsom nitrater, kan interagera med Cialis Generic och orsaka ett farligt blodtrycksfall. Det är också viktigt att undvika att ta Viagra och Cialis tillsammans eftersom de båda fungerar på samma sätt och kan ha en kumulativ effekt…

Ett skoldistrikt i Wisconsin förbjuder smaksatta e-cigaretter, med hänvisning till barns oro

Bartlett School District 4, i Abend, var bland flera distrikt i Milwaukee-området som förra hösten stängde av leveransen av alla e-cigarettprodukter.
Faktum är att Wisconsin Department of Public Health and Health Services har citerat “de negativa säkerhetskonsekvenserna av ungdomars användning av e-cigaretter” för sitt förbud.
Dödssiffran från en mystisk lungsjukdom toppar nu 50, och det är fortfarande oklart hur farliga dessa enheter är.
År 2015 uppskattade en forskargrupp vid University of Washington att nästan 1,6 miljoner vuxna rökare försökte sluta, varav hälften sa att de använde en e-cigarett under den senaste månaden.

Ny studie förlänger livslängden för män och kvinnor med njurcancer

I en artikel publicerad i Nature Communications använde ett Rutgers-lett team från laboratorier runt om i landet ett komplext verktyg som kallas artificiell intelligens för att identifiera tre distinkta grupper av män och kvinnor med låg risk för njurcancer.
Craig Kent, professor i biomedicinsk datavetenskap och chef för Rutgers Cancer Institute’s Robert Wood Johnson Foundation Center for Precision Medicine.
Det slutliga fokuset för detta projekt är en bättre förståelse av orsakerna till njurcancer över alla, familjetyper och lågrisk njurcancerpresentationer.
Gruppen på mer än 1 300 patienter definierades systematiskt som att en patient har cancer under första halvåret, endast under andra eller tredje trimestern av diagnosen, och med primära tumörer, eller njurcancer med ultrahög grad glomerulär filtreringshastighet (UGR) sjukdom, eller ungefär en av fyra patienter var cancer i fjärde eller femte trimestern.
“Det ger oss en unik resurs och gör det möjligt för oss att lära oss mer om grundläggande skillnader i förebyggande och behandling av njurcancer hos män och kvinnor”, säger seniorförfattare David H.
Salvador, MD, PhD, chef för Rutgers Children’s Health Program och professor i avdelningen för pediatrisk hematologi-onkologi och klinisk bildvetenskap.