Category: Biologi

MikroRNA kan förklara ursprunget till cancerassocierade mutationer

Forskarna fann att mikroRNA skrev vissa gener på utsidan och insidan, vilket tyder på att deras behandling med ett läkemedel kan påverka dess inverkan på tumörer.
Efter exponering för det testet fann de att mikroRNA som förändrats av cancer skickade dem vidare till sina kollegor i Rockville-laboratoriet.
Den genomiska instabiliteten hos cancerceller pekar på miRNA-frågor i den meningen att de inte fungerar som de gör i fördelaktiga celler.
“Att veta om dessa miRNA kapar sitt mål eller inte hjälper oss att komma till det.
Och att förstå miRNA-kapning hjälper oss att mäta nyttan av riktade behandlingar, säger Korley.