Category: Folkhälsa

De bästa receptfria erektionstillskotten är de som inte kräver recept, de innehåller bara nitrater och andra kemikalier för att förbättra blodflödet.

Ostron är fyllda med zink, ett viktigt mineral som används av det manliga reproduktionssystemet.
I ett placeboexperiment från Japan som gjordes för ett antal år sedan resulterade en 16-veckors korttidsstudie i erektionsframgång.
Experimentet sändes ut till hela världen i går eftermiddag och skulle fortsätta att ge resultat samt lägga fram ytterligare en studie av kvinnor i samma anda.

Bara 4% av staterna har testat blybatterier: CDC

Drygt 4 procent av alla blybatterier, mycket lägre än de 10 till 15% som är kända för att vara kliniskt farliga, används i bostadshus, säger forskare vid US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en ny rapport om blybatteritestning.
Som ett resultat kan graviditeten hos foster som utsätts för bly orsaka fosterstress och LBW, en allvarlig exponering som kan få allvarliga konsekvenser för det ofödda barnet, särskilt om den gravida kvinnan senare visar sig ha en bruxism, ett bräckligt hudtillstånd, säger författarna till rapporten.
Forskare vid US National Toxicology Program (NTP) vid CDC och University of Washington i Seattle granskade gul blyfärg, en giftig kemikalie som finns i många hushållsartiklar, ett vanligt sätt för människor att minska mängden blysmältning i deras hushåll.
Att göra det skulle kräva en stor expansion av laboratorier och personal för övervakning av giftiga ämnen.