Category: Läkemedel

Patienter med huvud- och halscancer gynnades av nytt tillvägagångssätt för att främja onkologi

De utvecklades dock först för ett relativt smalare terapeutiskt fönster, när riktade patienter hade svar långt över fyra år.
Detta fönster har ökat avsevärt till 10 år i vissa fall, vilket bidrar till en ökning av dessa sjukdomstyper.
En 10-faldig ökning av antalet självmordsgener.
Oral IM-191-administrering bör undvikas hos patienter med levercirros eller kardiovaskulär hjärtsjukdom samt hos diabetespatienter.