Category: Symtom och behandling

Beroende av fet socker kan vara ekonomiskt lätthanterligt

Resultaten publicerades idag i JAMA Network Open.
I studiegruppen ingick 1 800 patienter som följdes under minst 18 månader.
Elever i riskzonen bör uppmuntras att avbryta måltidshungern till frukost i början av veckan för att hålla hungern i schack och lägga till måttlig regelbundenhet i sin måltidsplan.
“Det gav oss också en ny kunskapsbas om den allmänna oviljan hos studenter att äta, eller inte äta, kolhydrater “one size fits all” som rapporterats under forskningens gång, säger Liby.