Effekten av att kombinera vardenafil med en oral engångsdos (20 mg/kg) kommer att märkas under en längre period, då blodflödet ökar och resulterar i erektion

BAKGRUND

Att undersöka effekten av att kombinera en engångsdos av vardenafil med en oral engångsdos (5 mg/kg) på erektion av penis.

MATERIAL OCH METODER

Nitton friska hanråttor av Sprague-Dawley delades in i 4 grupper av kontroller; Grupp I var lika uppdelad i 2 grupper, medan grupp II delades in i 3.

RESULTAT

Peniserektionen i grupp I påverkades inte (p = 0,50); Grupp II började dock känna sig upprätt nästan omedelbart efter 8 minuter. Endast rapport om grupp II som upplevde erektion och inte grupp I som visade några tecken på sexuell aktivitet, noterades inte heller i slutet av studieperioden. Grupp I och II fick den totala orala dosen av behandlingen, medan grupp I endast behandlades med en oral engångsdos. Uppföljning genomfördes 3 månader senare.

SLUTSATS

Kombinationen av vardenafil plus en oral engångsdos på 50 mg/kg ger inte bara en enda kontinuerlig erektion utan biverkningar, utan effekterna är inte begränsade till könsorganen och stannar kvar på den övergripande penisstrukturen.