Kopplingen mellan cigaretter och impotens är stark, men det betyder inte alltid att en person kan få erektion med hjälp av receptbelagda läkemedel som viagra eller cialis.

Kopplingen mellan rökning och impotens är mycket stark. Ändå kommer vissa män att upptäcka att receptbelagda läkemedel som viagra eller cialis köps bäst när de är på någon form av läkare rekommenderad medicin. Detta leder till frågan om du bör överväga dessa läkemedel som alternativ.

För det första är det effektivt, men det riskerar att utveckla biverkningar som är permanenta.

För det andra utgör det ett problem som de flesta män inte vet att de har. Även om läkemedlen vanligtvis inte riskerar att få biverkningar, är det möjligt att få erektion med vissa läkemedel som inte skulle hindra en man från att behålla erektionen utan hjälp av en sjuksköterska eller en läkare. Av olika anledningar kan tillfällig användning av receptbelagda läkemedel leda till erektion och utlösning, även om du inte upplever smärta (så är det i alla fall med olika mediciner).


Sist men inte minst är det viktigt att agera på alla delar av sin livsstil och utan dröjsmål för att bota impotens. Att vidta åtgärder för att förhindra effekterna av rökning är ett stort steg. Det korrekta sättet att behandla impotens är som med alla typer av hälsoproblem. Det är mycket viktigt att be om hjälp från en läkare när erektionsfakta blir svåra att beskriva i ditt eget huvud.

Eftersom tobak kan leda till manlig impotens är det faktiskt oerhört viktigt att inte använda nikotinbaserade produkter med någon form av frekvens. Men en plats där du kan hänge dig åt vilken Nixies/guldstandard han vill och låta honom veta allt om det innan du provar något annat alternativ.