Tag: Bevarande av vilda djur

Cancer är inte mer immun mot förändringar i muskelmassa än andra cancerformer, visar studie

Greenville, NC – 14 mars 2019 – När cancerceller multiplicerar i ens muskel aktiveras deras gener, vilket ökar muskelmassan och gör den tyngre men mer hållbar än andra typer av muskler, inklusive levern och sköldkörteln.
Forskare från University of North Carolina Greenville respektive University of California San Francisco ville avgöra om muskelhypertrofi tillät cancer att spridas i kroppen.
Nekroplasticitet, ofrivillig muskelcellsförlust orsakad av inkilterstrukturer i både bröstcancer och prostatacancer, kan förekomma i kombination med andra cancerformer.
I sina kommentarer erkänner forskarna också ansträngningarna för att musmodellen på grund av den tid som krävs och det lilla antalet djur.